SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Skip to Content

Όροι χρήσης ιστοσελίδων μας – Πνευματικά Δικαιώματα

Οι καταχωρισμένες στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και στον ΟΔΣΕΛ εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΙΑ, του ιστότοπου «Εφημερίδα των Κεφαλλήνων» – «Οδύσσεια» (www.odusseia.gr) και η επιχείρηση ενοικιαζομένων διαμερισμάτων MONTEDUCA Apartments της ίδιας ιδιοκτησίας (ΓΕΜΗ 015963034000 και ΕΒΕΚΙ α/α 15786) apartments.kefallinia.com.gr, παρακαλούν τους επισκέπτες να διαβάσουν προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης ιστοσελίδων και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών αυτών των ιστότοπων μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Εάν δεν συμφωνούν οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Η χρήση των ιστοσελίδων σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη των όρων αυτών. Οι υποχρεώσεις του κοινού: Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε, να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας/ιστότοπου και εν γένει του διαδικτυακού τόπου «Εφημερίδα των Κεφαλλήνων» -«Οδύσσεια» (www.odusseia.gr) και apartments.kefallinia.com.gr.

1. Πνευματικά Δικαιώματα (πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία): Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, φορέων και επ’ αμοιβή συνεργατών), όλο το περιεχόμενο των ανωτέρων ιστότοπων (κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια, γκραβούρες, γραφικά, λοιπό οπτικό υλικό κ.α.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ανωτέρων αναφερομένων ιδιοκτητών και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών. Άρα, τίποτε εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί» (download), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης αρχείων που προορίζονται για αυτό τον σκοπό, σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και μόνο για προσωπική χρήση. Τα λοιπά έγγραφα, αρχεία και περιεχόμενο, που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες των ανωτέρων αναφερομένων ιστότοπων και φέρουν σήματα, ονομασίες, εμβλήματα τρίτων φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή, του περιεχομένου των ανωτέρων αναφερομένων ιστότοπων, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια των εκδόσεων ΟΔΥΣΣΕΙΑ και της επιχείρησης Ενοικιαζομένων διαμερισμάτων MONTEDUCA Apartments (Ν.2121/93-ΦΕΚ 25Α΄ και ΦΕΚ 60Α΄/93-Ν. 2819/00- Φεκ. 84Α΄ και όλες οι νεώτερες διατάξεις Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας).

2. Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου. Οι ανωτέρων ιστότοποί μας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτούς να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμεθα. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκατάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες των δικτυακών μας τόπων ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση των ανωτέρω διαδικτυακών μας τόπων, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτούς ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτών. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες των ανωτέρω διαδικτυακών μας τόπων ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τους δικούς μας διαδικτυακούς τόπους είτε για κάποιο άλλο website ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο των ιστοτόπων μας.

3. Δημοσκοπήσεις: Οι ανωτέρω ιστότοποί μας μπορεί να παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα ψηφοφορίας επάνω σε θέματα ενδιαφέροντος που διατυπώνονται με μορφή ερωτημάτων. Οι ανώνυμες απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τους διαχειριστές των ιστοτόπων μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις των ψηφισάντων σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία –και στην καλυτέρευση των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών όσον αφορά στα καταλύματά μας MONTEDUCA Apartments. Εφόσον η συμμετοχή στις ψηφοφορίες είναι απολύτως ελεύθερη σε κάθε χρήστη των ιστοτόπων και απολύτως προαιρετική, τα συμπεράσματα των οιονδήποτε ψηφοφοριών δεν δύνανται να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή έστω ένα ορισμένο κομμάτι της κοινής γνώμης ή ότι τα εξαγόμενα αποτελέσματα – συμπεράσματα μπορούν να θεωρηθούν ως επιστημονικά τοιούτα. Οι εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΙΑ και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα MONTEDUCA διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. Οι διαχειριστές των website καθορίζουν τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία, τη διάρκεια κάθε ψηφοφορίας και διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας. Επίσης, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται διέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR, Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (αναλύεται λεπτομερώς σε άλλη σελίδα των ιστοτόπων μας).

4. Διαδικτυακοί σύνδεσμοι (links): H ιδιοκτήτρια εταιρία των ιστοτόπων δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους και ιστοσελίδες οι οποίοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η ιδιοκτήτρια των ανωτέρων αναφερομένων ιστότοπων ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες ιστότοπων και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

5. Μεταβολή Περιεχομένου: Οι Πληροφορίες και το Περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στους παρόντες ιστότοπους και εν γένει στους διαδικτυακούς αυτούς τόπους υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της ιδιοκτήτριας, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

6. Διαφημιστικές καταχωρήσεις: Η ιδιοκτήτρια των εκδόσεων ΟΔΥΣΣΕΙΑ του ιστότοπου «Εφημερίδα των Κεφαλλήνων» – «Οδύσσεια» (www.odusseia.gr ) και των ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων MONTEDUCA Apartments (apartments.kefallinia.com.gr) δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τρίτους παρόχους υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στους ανωτέρω ιστότοπους (website) και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

7. Αποκλεισμός συμβουλών: Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω των διαδικτυακών μας τόπων δεν αποτελεί ευθέως ή εμμέσως, σε καμία περίπτωση, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

8. Λοιποί όροι – Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης των διαδικτυακών μας τόπων καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους (ενν. των όρων και προϋποθέσεων), διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον διεθνή κανονισμό GDPR και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Αν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς, η οποία θα προκύψει από την τήρηση των παραπάνω όρων χρήσης, ορίζονται τα Δικαστήρια Κεφαλληνίας.

9. Αποζημίωση: Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά των διαδικτυακών μας ιστότοπων οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει τους ανωτέρω διαδικτυακούς μας τόπους στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

10. Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης: Ο ανωτέρω ιστότοποί μας δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιούν για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως, σε εμφανές σημείο των Ιστοσελίδων. Χρήση των Υπηρεσιών από το κοινό μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. Οι ιστότοποί μας δικαιούνται να τροποποιούν τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω των Ιστοσελίδων ή να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία των Ιστοσελίδων για ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρούν αναγκαίο ή συνετό. Οι παρόντες όροι χρήσης, για τους οποίους, δια της αποδοχής της παρούσης ηλεκτρονικής φόρμας ρητώς δηλώνετε ότι λάβατε γνώση αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ των εκδόσεων ΟΔΥΣΣΕΙΑ του ιστότοπου «Εφημερίδα των Κεφαλλήνων» – «Οδύσσεια» (www.odusseia.gr ) και των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων MONTEDUCA (apartments.kefallinia.com.gr) και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του website (ιστότοπων) της και δεν δεσμεύουν παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος Για τις εκδόσεις ΟΔΥΣΣΕΙΑ του ιστότοπου (website) «Εφημερίδα των Κεφαλλήνων» -«Οδύσσεια» (www.odusseia.gr ) και των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων MONTEDUCA (apartments.kefallinia.com.gr)

to-topto-top